Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ITN Europe, s.r.o.

Společnost ITN Europe, s.r.o. se sídlem Praha, Žižkov, Ježkova 1054/10, PSČ 130 00, IČ: 242 55 483, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 197790, vydává ve smyslu § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, za účelem podrobnější úpravy vzájemných práv a povinností mezi společností ITN Europe, s.r.o. jako poskytovatelem (dále jen „Poskytovatel“) a právnickými nebo fyzickými osobami (dále jen „Objednatel“), které si u Poskytovatele objednaly službu, popř. zboží, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále je „Obchodní podmínky“).

ČLÁNEK 1
VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU, PŘEDMET SMLOUVY

ČLÁNEK 2
OBJEDNÁVKA

ČLÁNEK 3
PRÁVA a POVINNOSTI POSKYTOVATELE a OBJEDNATELE

ČLÁNEK 4
CENA SLUŽEB a PALTEBNÍ PODMÍNKY

ČLÁNEK 5
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU a ZÁRUKA ZA VADY

ČLÁNEK 6
SANKCE

ČLÁNEK 7
REKLAMAČNÍ ŘÁD

ČLÁNEK 8
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ČLÁNEK 9
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Hotline

Zavolejte nám na Hotline a pokusíme se Vám pomoci

Zavolat na Hotline
 

HelpDesk

Připojte se na Helpdesk a mějte pod kontrolou všechny Vaše požadavky

Otevřít Helpdesk
 

Navštivte nás

Nejsme Yetti :-) Přijďte za námi zjistit, jak Vám můžeme zlepšit IT

Zobrazit kontakty
 

Vzdálená pomoc

Stáhněte si program, který nám umožní připojení k Vašemu počítači

Spustit vzdálenou pomoc